E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Naše služby

  • Nezávislé poradenství při přípravě a realizaci investičních projektů v oblasti odpadového hospodářství a energetiky.
  • Podklady pro všechny stupně přípravy a rozhodování o realizaci investice (úvodní studie, technicko-ekonomické analýzy, studie proveditelnosti podle EU standardů).
  • Projektování a dimenzování technologických řetězců zařízení na energetické využívání odpadů.
  • Návrhy rekonstrukcí, úprav a dovybavení stávající technologie na aktuální úroveň.
  • Podpora investora při řešení financování přípravy a realizace projektu.
  • Odborná technická pomoc při přípravě a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele (zpracování zadávací dokumentace, pomoc při vyhodnocení nabídek).
  • Odborná technická pomoc při vypracování návrhu a projednání smlouvy o dílo na dodávku investice.
  • Odborná technická pomoc při realizaci investice (technický dozor – výstavba, montáž, uvedení do provozu, průkaz garantovaných hodnot).
  • Řízení projektu včetně kontroly financováni, termínů a kvality.