E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Kontakty

E.I.C., spol. s r.o.

Modřínová 10
CZ-182 00 Praha

Tel.: +420 286 589 061
Fax.: +420 286 581 829
E-mail: eic@eiconsult.eu

EIC AG

Täfernstrasse 28
CH-5405 Baden

Tel.: +41 562 217 007
        +41 794 026 181
E-mail: eic@eiconsult.eu

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Katedra energetických zařízení (KEZ)
Studentská 1402/2
CZ-461 17 Liberec

Tel.: +420 485 353 411
E-mail: hyzik@eiconsult.eu