E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

EVO Komořany

Informace o aktivitách EIC

Studie proveditelnosti.

Projekt pro územní rozhodnutí.

Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Výběr zhotovitele.

Projekt pro stavební povolení.

Návrh kotle a roštu, kontrolní výpočty.

Dimenzování technologického řetězce, procesní a bilanční výpočty.

 

 

Technické parametry
Druh odpadu: Komunální odpad
Kapacita: 150 000 t/rok
Prosazení: 18,75 t/h
Výhřevnost: 7 - 15 MJ/kg
Fond provozní doby: 8 000 h/rok
Parametry páry: 40 bar/ 408 °C
Výroba energie: 52,08 MWt
Ohniště: vratný dopředný rošt
Čištění spalin: elektroodlučovač, SNCR, katalytický filtr Remedia
Počet linek: 1