E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Hanácké ZEVO Přerov

Informace o aktivitách EIC

Ideová studie "Městské zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO Přerov v areálu Teplárny Dalkia Přerov, spolupráce s VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum.

Návrh technologického řetězce a koncepce stavby.

 

 

Technické parametry
Druh odpadu: Komunální odpad
Kapacita: 96 000 t/rok
Prosazení: 1 x 12 t/h
Výhřevnost: 6,5 - 13 MJ/kg
Fond provozní doby: 8 000 h/rok
Parametry páry: 41 bar/410 °C pro turbínu, 10 bar/240°C pro dodávky tepla
Výroba energie: 638 000 GJ/rok, 12 000 MWh/rok
Ohniště: Roštové ohniště podle aktuálního stavu techniky
Čištění spalin: elektrofiltr, DENOX, DeDiox tkaninový filtr s katalytickou vložkou
Počet linek: 1