E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Zařízení na energetické využívání komunálního odpadu Oftringen - Argau (CH)

Informace o aktivitách EIC

Navržení čištění spalin

Navržení zařízení ke snížení obsahu oxidů dusíku ve spalinách (zařízení DENOX)

Navržení zařízení ke zpracování zbytkových látek

Vypracování studie o vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

Vypsání mezinárodního výběrového řízení

Vyhodnocení výběrového řízení

Vypracování smlouvy o dílo se zhotovitelem

Technický dozor

Zajištění průkazu garančních hodnot

 

Technické parametry
Kapacita: 65 000 t/rok
Prosazení: 8 t/h
Výhřevnost: 8,2 - 16,5 MJ/kg
Fond provozní doby: 8200 h/rok
Parametry páry: 40 bar/400°C
Výroba energie: 8 MW el
Ohniště: přesuvný rošt
Čištění spalin: elektrofiltr, mokrá vypírka, DENOX, DEDIOX - SCR
Počet linek: 2