E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Zařízení na energetické využívání komunálního odpadu Praha-Malešice

Informace o aktivitách EIC

Přepracování smlouvy o dílo na dostavbu spalovny Praha Malešice

Stavební povolení

Technický dozor

Koordinace průkazu garančních hodnot

Kolaudace (1999)

Zpracování feasibility study ohledně instalace zařízení k omezování emisí NOx a PCDD/F

Zpracování studie na instalaci turbosoustrojí

 

Technické parametry
Kapacita: 310 000 t/rok
Prosazení: 3 x 15 t/h
Výhřevnost: 6 - 12,5 MJ/kg
Fond provozní doby: 6 000 h /rok, linka
Parametry páry: 13 bar/ 230°C
Výroba energie: 80 GJ/h,linka
Ohniště: Válcový rošt
Čištění spalin: DENOX - SNCR, elektrofiltr, mokrá vypírka, DEDIOX- dávkování aktivního uhlí
Počet linek: 4