E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Zařízení na energetické využívání komunálního odpadu Winterthur (CH)

Informace o aktivitách EIC

Navržení čištění spalin

Navržení zařízení ke snížení obsahu oxidů dusíku ve spalinách (DENOX pro obě linky spalovny)

Navržení zařízení neutrální extrakce úletového popílku

Vypracování studie o vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

Vypsání mezinárodního výběrového řízení

Vyhodnocení výběrového řízení

Vypracování smlouvy o dílo se zhotovitelem

Technický dozor

Zajištění průkazu garančních hodnot

 

Technické parametry
Kapacita: 100 000 t/rok
Prosazení: 1x12.5 t/h
Výhřevnost: 12,5 - 13,8 MJ/kg
Fond provozní doby: 8000 h/rok
Parametry páry: 50 bar/400°C
Výroba energie: 2,5 MW el/24 MW tep
Ohniště: protivratný rošt
Čištění spalin: DENOX - SNCR, elektrofiltr, mokrá vypírka
Počet linek: 2