E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Zařízení na energetické využívání odpadů Brno

Informace o aktivitách EIC

Posouzení nabídek zhotovitelů: rošt, kotel.

Dispoziční úpravy výroby energie (strojovna).

 

 

 

Technické parametry
Druh odpadu: Komunální odpad
Kapacita: 220 000 t/rok
Prosazení: 2 x 15 t/h
Výhřevnost: 8,5 - 13,5 MJ/kg
Fond provozní doby: 8 000 h/rok
Parametry páry: 40 bar/ 400°C - kombinovaná výroba elektřiny a tepla do CZT
Výroba energie: 5 MW el/48 MW tep
Ohniště: rošt, systém dosud neurčen
Čištění spalin: DENOX - SNCR, elektrofiltr, polosuchá vápenná vypírka, DEDIOX - dávkování aktivního uhlí
Počet linek: 2