E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Zařízení na energetické využívání odpadů Liberec

Informace o aktivitách EIC

Návrh technologického řetězce a koncepce stavby
Dokumentace k územnímu řízení
Stavební povolení
Vypsání mezinárodního výběrového řízení
Vyhodnocení výběrového řízení
Vypracování smlouvy o dílo se zhotovitelem
Technický dozor
Koordinace průkazu garančních hodnot
Kolaudace (2000)

Technické parametry
Kapacita: 96 000 t/rok
Prosazení: 1 x 12 t/h
Výhřevnost: 6,5 - 12,5 MJ/kg
Fond provozní doby: 8 000 h/rok
Parametry páry: 43 bar/ 400°C
Výroba energie: 2,5 MW el/24 MW tep
Ohniště: Přesuvný rošt
Čištění spalin: DENOX - SNCR, elektrofiltr, mokrá vypírka, DEDIOX - katalytický filtr
Počet linek: 1