E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Publikace

Hyžík J.Spalovny odpadu Liberec a Malešice - Optimalizace a řízení spalovacího procesu
 
Sborník mezinárodní technologické konference Aprochem 99 (Aplikovaná procesní chemie), Mílovy, 1999
 
detail
Hyžík J.Spalovna TMO Malešice – její technický standard
 
Sborník mezinárodní konference Dny plamene 99, ČVUT, Praha, ISBN: 80-01-01990-X, 1999
 
detail
Hyžík J.Optimalizace a řízení spalovacího procesu při termickém využití odpadů
 
Sborník mezinárodní konference Dny plamene 99, ČVUT, Praha, ISBN: 80-01-01990-X, 1999
 
detail
Hyžík J.TVO Liberec – moderní způsob termického využití odpadů
 
Sborník celostátní konference Odpady 99, Plzeň, 1999
 
detail
Hyžík J.Spalovna Malešice – nástroj odpadového hospodářství
 
Sborník celostátní konference Odpady 99, Plzeň, 1999
 
detail
Hyžík J.Možnosti omezení emisí organických látek typu PCDD/PCDF - "dioxinů a furanů" ze spaloven komunálního odpadu
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 10, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 1999
 
detail
Hyžík J.Emise ze spalovny Malešice
 
Ekoefekt, časopis pro životní prostředí, 1999
 
detail
Malešická spalovna, odborný článek formou rozhovoru
 
Časopis Ochrana ovzduší, č. 2 1999, ISSN: 1211-0337, 1999
 
detail