E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Publikace

Hyžík J.Švýcarské odpadové hospodářství aneb zítřky EU
 
Konference Odpady a průmysl, Praha, 2003
 
detail
Hyžík J.Řešení konečného zpracování kalů jejich energetickým využíváním
 
Celostátní seminář Spalování kalů, VUT Brno, 2003
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů nástrojem a měřítkem udržitelného rozvoje
 
IX. celostátní konference „Životní prostředí České republiky – stav a perspektiva“, Česká společnost pro životní prostředí, Praha, 2003
 
detail
Hyžík J.Udržitelný rozvoj a energetické využívání odpadů Opatovice
 
Cyklus Odpadové dny, Hradec Králové, 2003
 
detail
Hyžík J.Účel energetického využívání odpadu
 
Seminář Effektive Energetik, Mayrhofen, Rakousko, ISBN: 80-248-0272-4, 2003
 
detail
Hyžík J.Ekologie energetického využívání odpadu
 
Seminář Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISBN: 80-214 –2317-X, 2003
 
detail
Hyžík J.Výhody energetického využívání kalů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 3, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2003
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadu – pekelný oheň či nebeský plamínek?
 
Seminář Plán odpadového hospodářství ČR, Krajský úřad Pardubice, 2003
 
detail
Hyžík J.Podmínky pro energetické využívání čistírenských kalů a jeho výhody
 
Časopis Energetika č. 2, ISSN: 0375-8842, 2003
 
detail