E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Publikace

Hyžík J.Energetická účinnost spaloven a rámcová směrnice o odpadech
 
Odpadové fórum, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, č. 10, Praha, ISSN: 1212-7779, MK ČR E 8344, 2008
 
detail
Hyžík J.Význam energetického využívání odpadu pro ŽP
 
Seminář „Odpadové hospodářství v Moravskoslezském kraji“, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, 2008
 
detail
Hyžík J.Čištění spalin z procesu energetického využívání odpadů
 
Seminář Odpady 2008 a jak dál?, Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Praha, 2008
 
detail
Hyžík J.Alternativní technologie odpadového hospodářství a jak dál?
 
Konference Odpady 21, Ostrava, ISBN: 978-80-254-7917-5, FITE a.s., 2008
 
detail
Hyžík J.Alternativní technologie - řešení odpadového hospodářství ?
 
Konference Odpadové hospodářství v České republice 2008, Regionpartner ÚPV-ČR 196948/264151, Ostrava, 2008
 
detail
Projektování zařízení na termické zpracování průmyslových odpadů
 
Seminář Effektive Energetik, Sölden, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2008
 
detail
Hyžík J.Úvod do omezování emisí z procesu EVO
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2008
 
detail
Hyžík J.Význam energetického využívání odpadu roste
 
All for Power, odborný časopis o energetice, č. 1, Ostrava, ISSN: 1802-535, 2008Odpadové fórum, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, č. 5, Praha, ISSN: 1212-7779, MK ČR E 8344, 2007Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2007
 
detail
Borovec K., Ochodek T., Hyžík J., Skálová L.Tvorba emisí N2O z nekatalytických Denitrifikačních procesů při energetickém využívání odpadu
 
Časopis Ochrana ovzduší, č. 1/2 2008, ISSN: 1211-0337, 2008
 
detail