E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Publikace

Hyžík J.Energetische Verwertung der kommunalen Abfälle in der CR
 
Konference Chancen und Risiken der EU – Osterweiterung für die Abfallwirtschaft, 13. Kölner Abfalltage, 2004
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání průmyslových odpadů
 
Konference Odpady a průmysl, Praha, 2004
 
detail
Hyžík J.Koncepce zpracování kalů na příkladu Švýcarské konfederace
 
Odborná konference „Materiálové a energetické využití odpadů“, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, ISBN: 80-86555-51-8, 2004
 
detail
Hyžík J.Waste to Energie Strategien in Europa, Pozice České republiky - pódiová diskuse
 
Mezinárodní konference Energie z odpadu a z biomasy, Brémy, SRN, 2004
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů – význam a přínosy
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 9, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadu v Evropské unii a ve Švýcarsku
 
Mezinárodní konference „Dny spalování", VUT Brno, ISBN: 80-214-2650-0, 2004
 
detail
Hyžík J.Efektivita a předpoklady energetického využívání odpadu
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISBN: 80-214-2576-8, 2004
 
detail
Hyžík J.Rozsudky Evropského soudního dvora a energetické využívání odpadu
 
Seminář Effektive Energetik, Mayrhofen, Rakousko, ISBN: 80-248-0580, 2004
 
detail
Hyžík J.Technologie dediox k omezování emisí látek PCDD/F při energetickém využívání odpadů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 4, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004
 
detail
Hyžík J.Omezování emisí látek PCDD/F při energetickém využívání odpadů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 3, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004
 
detail
Hyžík J.Předpoklady energetického využívání odpadů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 2, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004
 
detail