E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Publikace

Hyžík J.MBÚ a odklon od skládkování. Polemika.
 
Odpadové fórum, Praha, 2018
 
detail
Hyžík J.Spoluspalování TAP z MBÚ? Provozní zkušenosti říkají NE!
 
All for Power Nr. 4, ISSN 1802-85352012, 2017
 
detail
Hyžík J.Stav a další vývoj energetického využívání odpadu v ČR 2012
 
Konference Česko-Saská společnost pro rozvoj ekonomiky, Drážďany, D, 2012
 
detail
Hyžík J.Spoluspalování tuhého alternativního paliva ve standardních energetických jednotkách
 
Konference Spalovny a energetické využití odpadu – 2014, Praha, 2014
 
detail
Hyžík J.Tuhá alternativní paliva – vize nebo realita?
 
Odpady 2016 a jak dál?, Brno, 2016
 
detail
Hyžík J.Tuhá alternativní paliva - vize nebo realita? Energetické využití odpadů a odpady z energetiky
 
Dny teplárenství a energetiky, Hradec Králové, 2016
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadu
 
rozhovor Odpadové fórum, Praha, 2016
 
detail
Hyžík J.TV rozhovor pro společnost Expone
 
Dny teplárenství a energetiky, Hradec Králové, 2015
 
detail
Hyžík J.Rozhovor formou ankety
 
Konference Spalovny a energetické využití odpadu, Praha, 2015
 
detail
Hyžík J.Spoluspalování tuhého alternativního paliva ve standardních energetických jednotkách
 
Dny teplárenství a energetiky, Hradec Králové, 2015Seminář Effektive Energetik, Neustift, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2015
 
detail
Hyžík J.Mechanicko-biologická úprava odpadů: náhrada za termické zpracování anebo iluze?
 
Seminář Effektive Energetik, Neustift, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2014Konference Kotle a energetická zařízení, Brno, ISSN: 1801-1306, 2014
 
detail
Hyžík J.Problematika energetického využívání odpadů, rozhovor
 
Ekologické centrum Most, 2014
 
detail
Hyžík J.Spalovny patří do vyspělé společnosti
 
Rozhovor Odpadové hospodárstvo, Bojnice, Slovensko, 2013
 
detail
Hyžík J.Mechanicko-biologická úprava odpadů: náhrada za termické zpracování anebo iluze?
 
Konference Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov, Bojnice, Slovensko, 2013
 
detail
Hyžík J.Energie z odpadů a její využití pro teplo z pohledu ČR
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2013
 
detail
Hyžík J.Ohniště pro ZEVO - stav energetického využívání komunálního odpadu v ČR 2013
 
Seminář Odpady 2013 a jak dál?, STEO, Brno, 20135. mezinárodní konference Energetické využití odpadu 2013, Roztoky u Prahy, 2013Seminář Effektive Energetik, ISBN 80-248-1063-8, Neustift, A, 2013
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadu
 
Souhrnná přednáška pro Státní energetickou inspekci, Liberec, 2013
 
detail
Hyžík J.Recyklace a energetické využívání odpadu na příkladu Švýcarska
 
Seminář Senátu Parlamentu ČR: Budoucnost odpadového hospodářství po roce 2013, Praha, 2013
 
detail
Hyžík J.Problém je u nás na dvorku, rozhovor
 
časopis Odpadové fórum 12/2012, Praha, CEMC, 2012
 
detail | www
Hyžík J.Vybrané statě projektování zařízení na energetické využívání odpadů
 
Seminář Spalování tuhých komunálních odpadů, Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT, Praha, 2012Odborný seminář Environmentální souvislosti nakládání s odpady, Karlova univerzita, Praha, 2012
 
detail | www
Hyžík J.Úskalí a možnosti zvyšování energetické účinnosti u energetického využívání odpadů
 
Seminář Effektive Energetik, Neustift, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2012Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2012Seminář Odpady 2012 a jak dál? Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Brno, 2012Konference Energetické využití odpadů a odpady z energetiky, Praha, ISSN: 1802-8535, All for Power Nr. 7, 2012
 
detail
Hyžík J.Odpady a energie – co s tím ?
 
Konference Spalovny a energetické využití komunálního odpadu, Praha, 2011
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadu včera a dnes
 
Seminář Odpady 2011 a jak dál?, Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Brno, 2011
 
detail
Hyžík J.Recyklace a energetické využívání odpadu na příkladu CH
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2011
 
detail
Hyžík J.Recyklace a energetické využívání odpadu v praxi
 
Seminář Effektive Energetik, Neustift, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2011
 
detail
Hyžík J.Energie z odpadu a účinnost jeho přeměny na energii
 
Energetika 2, Praha, ISSN: 0375-8842, 2011
 
detail
Hyžík J.Energie z odpadu aneb odpad je energie
 
Seminář EGÚ, Brno, 2010
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání vysokovýhřevné frakce z procesu MBÚ - utopie nebo problém s užíváním
 
Seminář Effektive Energetik, Neustift, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2010Waste to Energy in the CR, AF POWER agency a.s, Praha, 2010Seminář Odpady 2010 a jak dál?, Brno, Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), 2010Teplárenské dny, Plzeň, 2010
 
detail
Hyžík J.Význam technologií energetického využívání odpadů a jejich účinnost
 
Seminář Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí, TU v Liberci, Liberec, 2010
 
detail
Hyžík J.Energetická účinnost technologických řetězců energetického využívání odpadu
 
Konference Změňme odpad na surovinu a energii, Košice, Slovensko, 2010
 
detail
Hyžík J.Praktická použitelnost technologií termického zpracování odpadu
 
Kongres Den odpadového hospodářství 2009, Bratislava, Slovensko, 2009
 
detail
Hyžík J.Rostoucí význam technologií energetického využívání odpadu a jejich účinnost
 
Konference Enviro-management 2009, Zhodnocování odpadu, skládky odpadů a staré environmentální zátěže, Štrbské Pleso, Slovensko, 2009
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadu podle Ministerstva životního prostředí
 
Výstavba měst a obcí, č. 3, Brno, 2009
 
detail
Hyžík J.Stanovisko STEO k energetickému využívání výhřevné frakce z MBÚ
 
Energetika, č. 6, Praha, ISSN: 0375-8842, 2009
 
detail
Hyžík J.Historie a efektivita energetického využívání odpadu
 
Konference Odpady a obce – Hospodaření s odpady, Hradec Králové, 2009
 
detail
Hyžík J.Novela EU směrnice o odpadech a jak je to s jejich energetickým využíváním
 
Seminář Odpady 2009 a jak dál?, Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Brno, 2009
 
detail
Hyžík J.Stav a vývoj energetického využitkování odpadů v České republice
 
Česko-saský ekologický seminář pro studenty vysokých škol regionu Odra-Nisa, Liberec, 2009
 
detail
Hyžík J.Česká republika a energie z odpadů 2009
 
Seminář Effektive Energetik, Sölden, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2009
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů a udržitelný rozvoj
 
All for Power, odborný časopis o energetice, č. 1, Ostrava, ISSN: 1802-535, 2009
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů nástrojem a měřítkem udržitelného rozvoje
 
Spalovny komunálního odpadu 2009, AF POWER agency a.s, Praha, 2009
 
detail
Hyžík J.Projektování zařízení na energetické využívání odpadu z hlediska energetické účinnosti
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2009
 
detail
Hyžík J.Energetická účinnost spaloven a rámcová směrnice o odpadech
 
Odpadové fórum, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, č. 10, Praha, ISSN: 1212-7779, MK ČR E 8344, 2008
 
detail
Hyžík J.Význam energetického využívání odpadu pro ŽP
 
Seminář „Odpadové hospodářství v Moravskoslezském kraji“, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, 2008
 
detail
Hyžík J.Čištění spalin z procesu energetického využívání odpadů
 
Seminář Odpady 2008 a jak dál?, Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Praha, 2008
 
detail
Hyžík J.Alternativní technologie odpadového hospodářství a jak dál?
 
Konference Odpady 21, Ostrava, ISBN: 978-80-254-7917-5, FITE a.s., 2008
 
detail
Hyžík J.Alternativní technologie - řešení odpadového hospodářství ?
 
Konference Odpadové hospodářství v České republice 2008, Regionpartner ÚPV-ČR 196948/264151, Ostrava, 2008
 
detail
Projektování zařízení na termické zpracování průmyslových odpadů
 
Seminář Effektive Energetik, Sölden, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2008
 
detail
Hyžík J.Úvod do omezování emisí z procesu EVO
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2008
 
detail
Hyžík J.Význam energetického využívání odpadu roste
 
All for Power, odborný časopis o energetice, č. 1, Ostrava, ISSN: 1802-535, 2008Odpadové fórum, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, č. 5, Praha, ISSN: 1212-7779, MK ČR E 8344, 2007Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2007
 
detail
Borovec K., Ochodek T., Hyžík J., Skálová L.Tvorba emisí N2O z nekatalytických Denitrifikačních procesů při energetickém využívání odpadu
 
Časopis Ochrana ovzduší, č. 1/2 2008, ISSN: 1211-0337, 2008
 
detail
Hyžík J.Standardy technologií Energetického využití odpadu - EVO a Mechanicko-biologické úpravy - MBÚ
 
Odpadové fórum, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, č. 11 – mimořádná příloha, Praha, ISSN: 1212-7779, MK ČR E 8344, 2007
 
detail
Hyžík J.Energetické využití odpadu – EVO v předpisech EU
 
Odpadové fórum, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, č. 11 – mimořádná příloha, Praha, ISSN: 1212-7779, MK ČR E 8344, 2007
 
detail
Hyžík J.K čemu jsou alternativní technologie odpadového hospodářství?
 
Seminář Odpady 2007 a jak dál?, Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Praha, 2007
 
detail
Hyžík J.Alternativní technologie odpadového hospodářství či technologické šílenství
 
Seminář Effektive Energetik, Sölden, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2007
 
detail |
Hyžík J.Co s alternativními technologiemi OH?
 
S-klub a A.S.I. klub Strojní fakulty ČVUT, Praha, 2007
 
detail
Hyžík J.Neověřené technologie pro zpracování čistírenských kalů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 1, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2007
 
detail
Hyžík J.Technologické možnosti zpracování čistírenských kalů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 12, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2006
 
detail
Hyžík J.Co s čistírenskými kaly?
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 11, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2006
 
detail
Hyžík J.Waste Management in the New Member States: An Example from the Czech Republic
 
Kongress CEWEP - Confederation of European Waste to Energy Plants, Vídeň, Rakousko, 2006
 
detail
Hyžík J.Alternativní technologie odpadového hospodářství a jejich praktická použitelnost
 
Konference Odpady a obce – Hospodaření s odpady, Hradec Králové, 2006
 
detail
Hyžík J.Odpadové hospodářství - jsou alternativní technologie alternativami?
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 5, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2006
 
detail
Hyžík J.Možná řešení kalového hospodářství
 
Seminář Effektive Energetik, Galtür, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2006
 
detail
Hyžík J.Švýcarské odpadové hospodářství
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2006
 
detail
Noskievič P., Hyžík J., Kaminský J.Efektivita využívání obnovitelných zdrojů energie
 
Časopis Energetika, č. 1, Praha, ISSN: 0375-8842, 2006
 
detail
Hyžík J.Vědecká zpráva: Energetische Verwertung von Siedlungsabfällen
 
EIC AG, Baden, Švýcarsko, 2006
 
detail
Hyžík J.Stand und Entwicklung der energetischen Abfallverwertung in den EU - Beitrittsländern am Beispiel der Tschechischen Republik
 
VDI Wissensforumseminar, Mnichov, SRN, 2005
 
detail
Hyžík J.Status Quo und zukünftige Entwicklung der Abfallwirtschaft in Tschechien
 
Seminář Auswirkungen der EU – Erweiterung auf die europäische Abfallwirtschaft, Interargem, Praha, 2005
 
detail
Hyžík J.Předpoklady energetického využívání odpadu, Odpadové hospodářství Šv. konfederace, Švýcarská koncepce zpracování kalů
 
Vzdělávací seminář Nakládání se zbytkovým komunálním odpadem, KÚ Ústí nad Labem, 2005
 
detail
Hyžík J.Plazmová technologie – jeden z nástrojů odpadového hospodářství
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 3, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2005
 
detail
Hyžík J.Průmyslové odpady a podmínky jejich energetického využívání
 
Seminář Effektive Energetik, Galtür, Rakousko, ISBN: 80-248-0580, 2005
 
detail
Hyžík J.Kotle pro energetické využívání odpadu
 
Seminář Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-306, 2005
 
detail
Hyžík J.Energetische Verwertung der kommunalen Abfälle in der CR
 
Konference Chancen und Risiken der EU – Osterweiterung für die Abfallwirtschaft, 13. Kölner Abfalltage, 2004
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání průmyslových odpadů
 
Konference Odpady a průmysl, Praha, 2004
 
detail
Hyžík J.Koncepce zpracování kalů na příkladu Švýcarské konfederace
 
Odborná konference „Materiálové a energetické využití odpadů“, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, ISBN: 80-86555-51-8, 2004
 
detail
Hyžík J.Waste to Energie Strategien in Europa, Pozice České republiky - pódiová diskuse
 
Mezinárodní konference Energie z odpadu a z biomasy, Brémy, SRN, 2004
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů – význam a přínosy
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 9, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadu v Evropské unii a ve Švýcarsku
 
Mezinárodní konference „Dny spalování", VUT Brno, ISBN: 80-214-2650-0, 2004
 
detail
Hyžík J.Efektivita a předpoklady energetického využívání odpadu
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISBN: 80-214-2576-8, 2004
 
detail
Hyžík J.Rozsudky Evropského soudního dvora a energetické využívání odpadu
 
Seminář Effektive Energetik, Mayrhofen, Rakousko, ISBN: 80-248-0580, 2004
 
detail
Hyžík J.Technologie dediox k omezování emisí látek PCDD/F při energetickém využívání odpadů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 4, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004
 
detail
Hyžík J.Omezování emisí látek PCDD/F při energetickém využívání odpadů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 3, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004
 
detail
Hyžík J.Předpoklady energetického využívání odpadů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 2, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004
 
detail
Hyžík J.Švýcarské odpadové hospodářství aneb zítřky EU
 
Konference Odpady a průmysl, Praha, 2003
 
detail
Hyžík J.Řešení konečného zpracování kalů jejich energetickým využíváním
 
Celostátní seminář Spalování kalů, VUT Brno, 2003
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů nástrojem a měřítkem udržitelného rozvoje
 
IX. celostátní konference „Životní prostředí České republiky – stav a perspektiva“, Česká společnost pro životní prostředí, Praha, 2003
 
detail
Hyžík J.Udržitelný rozvoj a energetické využívání odpadů Opatovice
 
Cyklus Odpadové dny, Hradec Králové, 2003
 
detail
Hyžík J.Účel energetického využívání odpadu
 
Seminář Effektive Energetik, Mayrhofen, Rakousko, ISBN: 80-248-0272-4, 2003
 
detail
Hyžík J.Ekologie energetického využívání odpadu
 
Seminář Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISBN: 80-214 –2317-X, 2003
 
detail
Hyžík J.Výhody energetického využívání kalů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 3, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2003
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadu – pekelný oheň či nebeský plamínek?
 
Seminář Plán odpadového hospodářství ČR, Krajský úřad Pardubice, 2003
 
detail
Hyžík J.Podmínky pro energetické využívání čistírenských kalů a jeho výhody
 
Časopis Energetika č. 2, ISSN: 0375-8842, 2003
 
detail
Hyžík J., Dolejší M.Waste management strategies in the Czech Republic
 
European Commission, Directorate General, Institute of Energy Petten, NL, 2002
 
detail
Hyžík J.Fluidní spalování – nástroj k energetickému využívání surových čistírenských kalů
 
Alternativní energie, odborný časopis o obnovitelných zdrojích energie, č. 6, Praha, ISSN: 1212-1673, České ekologické manažerské centrum, 2002
 
detail
Magnaguagno P., Hyžík J.Abfallwirtschaft mit energetischer Verwertung der Abfälle am Beispiel der Stadt und der Region Bern
 
Mmezinárodní kongres Odpady a Evropská unie, Praha, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání surových čistírenských kalů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 6, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2002
 
detail
Hyžík J.Ochrana ovzduší při energetickém využívání odpadů
 
Časopis Ochrana ovzduší, č. 3/4 2002, ISSN: 1211-0337, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání čistírenských kalů
 
VII konference „Životní prostředí České republiky – stav a perspektiva“, Česká společnost pro životní prostředí, Praha, 2002
 
detail
Hyžík J.Vyhnívání nebo energetické využívání surových čistírenských kalů?
 
Cyklus Odpadové dny, Hradec Králové, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů a udržitelný rozvoj v nakládání s materiály
 
Energetické výzkumné centrum, VŠB-TU Ostrava, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetische Verwertung der kommunalen Abfälle in der Tschechischen Republik
 
Kongress CEWEP - Confederation of European Waste to Energy Plants, Würzburg, BRD, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání surových čistírenských kalů
 
Seminář Effektive Energetik, Vorderlanersbach, Rakousko, ISBN: 80-248-0091-8, 2002
 
detail
Hyžík J.Možné řešení kalového hospodářství ÚČOV Troja
 
Seminář Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Praha, 2002
 
detail
Hyžík J.Problematika využívání čistírenských kalů seminář
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1213 –7367, 2002
 
detail
Hyžík J., Špicar M.Energy recovery of waste in the Czech Republic - The example of the MWIP Liberec
 
Mezinárodní konference R 02, Ženeva, Švýcarsko, ISBN: 3-905555-23-9, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využití PVC odpadů
 
Konference Odpady a průmysl, Praha, 2001
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 9, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2001
 
detail
Hyžík J.Modellierung von verfahrenstechnischen Einheiten zur energetischen Abfallverwertung am Beispiel TVO Liberec, program Phare
 
Oborný seminář TU Liberec: Interaktive Bildung im Maschinen- und Anlagenbau, Liberec, 2001
 
detail
Energetické využití odpadů jako neopominutelná složka krajských koncepcí
 
Mezinárodní konference Odpady 21, Ostrava, 2001
 
detail
Hyžík J.Problematika spalování PVC při energetickém využití odpadů
 
Chemické listy, č. 7, Praha, ISSN: 0009-2770, 2001
 
detail
Hyžík J.Energetické využití odpadu
 
Seminář Effektive Energetik, Weissensee, Rakousko, 2001
 
detail
Hyžík J.Řízení výkonu spalovenských kotlů a nároky na jejich konstrukci a provozování
 
Seminář Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1212-463X, 2001
 
detail
Hyžík J.Koncepce termického využití komunálního odpadu
 
Seminář Výstavba a provoz spaloven komunálního a průmyslového odpadu a jejich energetické využití, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1213-2603, 2001
 
detail
Hyžík J.Dostavba spalovny TMO, Malešice
 
Seminář Výstavba a provoz spaloven komunálního a průmyslového odpadu a jejich energetické využití, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1213-2603, 2001
 
detail
Hyžík J.Liberecký Temelín ?
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 11, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2000
 
detail
Hyžík J.Evropská unie, Česká republika a energetické využití odpadů
 
Energie, odborný měsíčník Panorama group, č. 10, Praha, 2000
 
detail
Hyžík J.Teorie a praxe energetického využívání odpadu
 
Enviromentální Aspekty, časopis Českého ekologického manažerského centra, č. 3, Praha, 2000
 
detail
Konzept der energetischen Abfallverwertung - Fachtagung
 
Abfallverbrennung - Zukunft in Deutschland und in Europa, Univerzita Kassel, Německo, ISBN: 3-89792-033-6, 2000
 
detail
Hyžík J.ČR, EU a odpadové hospodářství
 
Seminář Eureka, ČVUT, Praha, 2000
 
detail
Hyžík J.Erfahrungen mit der Planung und Realisierung einer neuen Müllverwertungsanlage in der Tschechischen Republik
 
Seminář Effektive Energetik, Lendorf, Rakousko, ISBN: 80-248-0091-8, 2000
 
detail
Hyžík J.Energetische Abfallverwertung in Tschechien am Beispiel MVA Liberec
 
Sborník VDI (Verein Deutscher Ingenieure), Ratingen, SRN, 2000
 
detail
Hyžík J.Spalovny odpadu Liberec a Malešice - Optimalizace a řízení spalovacího procesu
 
Sborník mezinárodní technologické konference Aprochem 99 (Aplikovaná procesní chemie), Mílovy, 1999
 
detail
Hyžík J.Spalovna TMO Malešice – její technický standard
 
Sborník mezinárodní konference Dny plamene 99, ČVUT, Praha, ISBN: 80-01-01990-X, 1999
 
detail
Hyžík J.Optimalizace a řízení spalovacího procesu při termickém využití odpadů
 
Sborník mezinárodní konference Dny plamene 99, ČVUT, Praha, ISBN: 80-01-01990-X, 1999
 
detail
Hyžík J.TVO Liberec – moderní způsob termického využití odpadů
 
Sborník celostátní konference Odpady 99, Plzeň, 1999
 
detail
Hyžík J.Spalovna Malešice – nástroj odpadového hospodářství
 
Sborník celostátní konference Odpady 99, Plzeň, 1999
 
detail
Hyžík J.Možnosti omezení emisí organických látek typu PCDD/PCDF - "dioxinů a furanů" ze spaloven komunálního odpadu
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 10, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 1999
 
detail
Hyžík J.Emise ze spalovny Malešice
 
Ekoefekt, časopis pro životní prostředí, 1999
 
detail
Malešická spalovna, odborný článek formou rozhovoru
 
Časopis Ochrana ovzduší, č. 2 1999, ISSN: 1211-0337, 1999
 
detail
Hyžík J.Termické využití odpadů, popularizační článek formou rozhovoru
 
Časopis Alternativní energie, č 2, 1998
 
detail
Hyžík J.Spalovna TMO Malešice - jak vyhovuje požadavkům Evropské unie?
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 12, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 1998
 
detail
Hyžík J.Švýcarsko/Evropská unie: Hospodaření s odpady
 
Švýcarský den životního prostředí, Praha, 1998
 
detail
Hyžík J.Moderní způsoby termického využití odpadů
 
Centrum pro osvětu, vzdělávání a informace v ochraně prostředí a zdraví, Hradec Králové, 1998
 
detail
Hyžík J.Lepší než její pověst aneb spalovna Malešice - jaká vlastně je?
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 7, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 1997
 
detail
Hyžík J.Tepelné zpracování odpadů
 
Sborník přednášek Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT Praha, 1996
 
detail
Hyžík J.Nakládání s průmyslovými odpady v zemích EU
 
Sborník celostátního semináře Potřebujeme spalovny průmyslových odpadů?, Brno, 1995
 
detail
Hyžík J.Modelové řešení termického využití tuhého komunálního odpadu na regionální úrovni
 
Sborník celostátní konference Životní prostředí ČR - stav a perspektivy, Praha, 1995
 
detail
Hyžík J.Zahraniční zkušenosti z provozu zařízení na termické zneškodnění odpadu
 
Sborník mezinárodní konference Likvidace a zpracování odpadu, Rožnov pod Radhoštěm, 1995
 
detail
Hyžík J.Ekologické a ekonomické aspekty tepelného využití komunálních odpadů
 
Sborník celostátní konference Odpady 93, Praha, 1993
 
detail
Hyžík J.Ökologische und ökonomische Aspekte der thermischen Verwertung der kommunalen Abfälle
 
TH Zittau, SRN, 1993
 
detail
Hyžík J., Meyer M.EIC AG: Möglichkeiten der biologischen Abluftreinigung
 
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 204, Bern, 1993
 
detail
Hyžík J.Emissionsminderung für flüchtige organische Verbindungen VSA
 
ETH, Curych, 1987
 
detail
Hyžík J.Kehrichtverbrennungsanlagen
 
Sborník BVD semináře Trendänderungen bei Brandschutzanlagen/Umweltauswirkungen des Feuers, ETH, Curych, 1987
 
detail
Hyžík J.EIC AG: Möglichkeiten der Emissionsminderung für flüchtige organische Verbindungen
 
Bundesamt für Umweltschutz, (heute BUWAL - Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft), Bern, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 66, Bern, 1987
 
detail
Hyžík J.Thermische Müllverwertung in der kommunalen Versorgungswirtschaft
 
VDI, Kongreszentrum Wien, 1985
 
detail
Hyžík J.Rauchgasreinigung hinter Kehrichtverbrennung
 
Gemeindeverband für die Kehrichtbeseitgung Oberwallis, Brig, Švýcarsko, 1984
 
detail
Hyžík J.Rauchgasbehandlung und Schadstoffbeseitigung bei Kesselanlagen
 
ERFA-Gruppe Technik, Zwingen, Švýcarsko, 1984
 
detail
Hyžík J.EIC AG, Ausschreibungspraxis bei der Planung und Bestellung von Rauchgasreinigungsanlagen hinter Kehrichtverbrennung
 
Phönix-International, č. 3, Curych, Švýcarsko, 1984
 
detail
Hyžík J.EIC AG: Reinigung der Abgase aus Kehrichtverbrennungsanlagen
 
Bundesamt für Umweltschutz, (dnes BUWAL - Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft), Bern, 1981
 
detail