E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Publikace

Hyžík J.Energetické využití PVC odpadů
 
Konference Odpady a průmysl, Praha, 2001
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 9, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2001
 
detail
Hyžík J.Modellierung von verfahrenstechnischen Einheiten zur energetischen Abfallverwertung am Beispiel TVO Liberec, program Phare
 
Oborný seminář TU Liberec: Interaktive Bildung im Maschinen- und Anlagenbau, Liberec, 2001
 
detail
Energetické využití odpadů jako neopominutelná složka krajských koncepcí
 
Mezinárodní konference Odpady 21, Ostrava, 2001
 
detail
Hyžík J.Problematika spalování PVC při energetickém využití odpadů
 
Chemické listy, č. 7, Praha, ISSN: 0009-2770, 2001
 
detail
Hyžík J.Energetické využití odpadu
 
Seminář Effektive Energetik, Weissensee, Rakousko, 2001
 
detail
Hyžík J.Řízení výkonu spalovenských kotlů a nároky na jejich konstrukci a provozování
 
Seminář Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1212-463X, 2001
 
detail
Hyžík J.Koncepce termického využití komunálního odpadu
 
Seminář Výstavba a provoz spaloven komunálního a průmyslového odpadu a jejich energetické využití, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1213-2603, 2001
 
detail
Hyžík J.Dostavba spalovny TMO, Malešice
 
Seminář Výstavba a provoz spaloven komunálního a průmyslového odpadu a jejich energetické využití, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1213-2603, 2001
 
detail