E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Publikace

Hyžík J.Technologické možnosti zpracování čistírenských kalů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 12, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2006
 
detail
Hyžík J.Co s čistírenskými kaly?
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 11, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2006
 
detail
Hyžík J.Waste Management in the New Member States: An Example from the Czech Republic
 
Kongress CEWEP - Confederation of European Waste to Energy Plants, Vídeň, Rakousko, 2006
 
detail
Hyžík J.Alternativní technologie odpadového hospodářství a jejich praktická použitelnost
 
Konference Odpady a obce – Hospodaření s odpady, Hradec Králové, 2006
 
detail
Hyžík J.Odpadové hospodářství - jsou alternativní technologie alternativami?
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 5, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2006
 
detail
Hyžík J.Možná řešení kalového hospodářství
 
Seminář Effektive Energetik, Galtür, Rakousko, ISBN: 80-248-1063-8, 2006
 
detail
Hyžík J.Švýcarské odpadové hospodářství
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1801-1306, 2006
 
detail
Noskievič P., Hyžík J., Kaminský J.Efektivita využívání obnovitelných zdrojů energie
 
Časopis Energetika, č. 1, Praha, ISSN: 0375-8842, 2006
 
detail
Hyžík J.Vědecká zpráva: Energetische Verwertung von Siedlungsabfällen
 
EIC AG, Baden, Švýcarsko, 2006
 
detail