E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Publikace

Hyžík J., Dolejší M.Waste management strategies in the Czech Republic
 
European Commission, Directorate General, Institute of Energy Petten, NL, 2002
 
detail
Hyžík J.Fluidní spalování – nástroj k energetickému využívání surových čistírenských kalů
 
Alternativní energie, odborný časopis o obnovitelných zdrojích energie, č. 6, Praha, ISSN: 1212-1673, České ekologické manažerské centrum, 2002
 
detail
Magnaguagno P., Hyžík J.Abfallwirtschaft mit energetischer Verwertung der Abfälle am Beispiel der Stadt und der Region Bern
 
Mmezinárodní kongres Odpady a Evropská unie, Praha, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání surových čistírenských kalů
 
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 6, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2002
 
detail
Hyžík J.Ochrana ovzduší při energetickém využívání odpadů
 
Časopis Ochrana ovzduší, č. 3/4 2002, ISSN: 1211-0337, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání čistírenských kalů
 
VII konference „Životní prostředí České republiky – stav a perspektiva“, Česká společnost pro životní prostředí, Praha, 2002
 
detail
Hyžík J.Vyhnívání nebo energetické využívání surových čistírenských kalů?
 
Cyklus Odpadové dny, Hradec Králové, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání odpadů a udržitelný rozvoj v nakládání s materiály
 
Energetické výzkumné centrum, VŠB-TU Ostrava, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetische Verwertung der kommunalen Abfälle in der Tschechischen Republik
 
Kongress CEWEP - Confederation of European Waste to Energy Plants, Würzburg, BRD, 2002
 
detail
Hyžík J.Energetické využívání surových čistírenských kalů
 
Seminář Effektive Energetik, Vorderlanersbach, Rakousko, ISBN: 80-248-0091-8, 2002
 
detail
Hyžík J.Možné řešení kalového hospodářství ÚČOV Troja
 
Seminář Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Praha, 2002
 
detail
Hyžík J.Problematika využívání čistírenských kalů seminář
 
Konference Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, Brno, ISSN: 1213 –7367, 2002
 
detail
Hyžík J., Špicar M.Energy recovery of waste in the Czech Republic - The example of the MWIP Liberec
 
Mezinárodní konference R 02, Ženeva, Švýcarsko, ISBN: 3-905555-23-9, 2002
 
detail